Têkilî

Ji mera binivîsin.

Kêmasî Têketinên xwe kontrol bikin !

Navnîşan

KOM Müzik Yapım Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti.
İMÇ 6. Blok No: 6641
Unkapanı / İSTANBUL

Telefon: 0(212) 520 78 65
Fax: 0(212) 520 78 33
Malper: www.kommuzik.net
Email: info@kommuzik.net

Medyaya civakî